Bulgarian Bible

Числа 23

Числа

Index

Глава 24

1

И Валаам, като видя, че беше угодно на Господа да благославя Израиля, не отиде както друг път да търси гадания, но обърна лицето си към пустинята.

2

И като подигна очи, Валаам видя Израиля заселен според племената си; и Божият Дух слезе на него.

3

И почна притчата си, казвайки: - Валаам син Веоров каза: И човекът, който има отворени очи, каза:

4

Каза оня, който чу Божиите думи, Който видя видението от Всесилния, Който падна в изстъпление , но очите му бяха отворени:

5

Колко са красиви твоите шатри, Якове, Твоите скинии, Израилю!

6

Като долини са разпрострени, Като градини по речни брегове, Като алоини дървета, които Господ е насадил, Като кедри покрай водите.

7

Ще се излива вода из ведрата му, И потомството му ще се простира в много води; Царят му ще бъде по-висок от Агага, И царството му ще се възвеличи.

8

Бог го изведе из Египет; Има сила както див вол; Ще пояде неприятелските нему народи, Ще строши костите им, и ще ги удари със стрелите си.

9

Легнал е и лежи като лъв И като лъвица; кой ще го възбуди? Благословен, който те благославя! И проклет, който те проклина!

10

Тогава гневът на Валака пламна против Валаама, и изплеска с ръце: и Валак рече на Валаама: Аз те повиках да прокълнеш неприятелите ми; а, ето, три пъти ти все ги благославяш.

11

Сега, прочее, бягай на мястото си, рекох си да те въздигна до голяма почит; но, ето, Господ те въздържа от почит.

12

А Валаам рече на Валака: Не говорих ли аз и на твоите посланици, които ми прати, като казах:

13

Ако би ми дал Валак и къщата си пълна със сребро и злато, не мога да престъпя Господното повеление и да направя добро или зло от себе си, но онова, което Господ проговори, него ще кажа?

14

И сега, ето, аз си отивам при своите люде; ела да ти кажа какво ще направят тия люде на твоите люде в последните дни.

15

И като почна притчата си, рече: - Валаам син Веоров каза, И човекът с отворени очи каза:

16

Каза оня, който чу думите Божии, Който има знание за Всевишния, Който падна в изтъпление , но очите му бяха отворени:

17

Виждам го, но не сега; Гледам го, но не отблизо; Ще излезе звезда от Якова, И ще се въздигне скиптър от Израиля; Ще порази моавските първенци, И ще погуби всичките Ситови* потомци.

18

Едом ще бъде притежаван, Още Сиир ще бъде притежаван от неприятелите си; А Израил ще действува мощно.

19

Един произлязъл от Якова ще завладее И ще погуби останалите от града.

20

А като видя Амалика, продължи притчата си и каза: - Амалик е пръв между народите; Но най-сетне съвсем ще се изтреби.

21

А като видя кенейците продължи притчата си и каза: - Яко е твоето жилище, И положил си гнездото си на канарата,

22

Но кенейците ще се разорят Догде те заплени Асур.

23

Още продължи притчата си и каза: - Уви! кой ще остане жив, Когато Бог извърши това?

24

Но кораби ще дойдат от крайморията на Китим, И ще смирят Асура, и ще смирят Евера; Но и дошлите съвсем ще се изтребят.

25

Тогава, като стана Валаам, тръгна и се върна на мястото си; също и Валак отиде по пътя си.

Числа 25

 

 

 

SpeedBible Software © 2001 by johnhurt.com