Bulgarian Bible

Числа 28

Числа

Index

Глава 29

1

В седмия месец, на първия ден от месеца, да имате свето събрание и да не работите никаква слугинска работа; той да ви бъде ден на тръбно възклицание.

2

Да принесете във всеизгаряне, за благоухание Господу, един юнец, един овен, седем едногодишни агнета без недостатък;

3

а хлебният им принос да бъде чисто брашно, смесено с дървено масло, - три десети от ефа за юнеца, две десети за овена,

4

и по една десета за всяко от седемте агнета;

5

и един козел в принос за грях, за да се извърши умилостивение за вас;

6

в прибавка на новолунното всеизгаряне и хлебния му принос, и всегдашното всеизгаряне и хлебния му принос, с възлиянията им, според определеното за тях, за благоуханна жертва чрез огън Господу.

7

И на десетия ден от тоя седми месец да имате свето събрание, и да смирите душите си, и да не работите никаква слугинска работа;

8

а да принесете във всеизгаряне Господу, за благоухание, един юнец, един овен, седем едногодишни агнета, които да бъдат без недостатък;

9

а хлебният им принос да бъде чисто брашно, смесено с дървено масло, - три десети от ефа за юнеца, две десети за единия овен,

10

и по една десета за всяко от седемте агнета;

11

един козел в принос за грях, в прибавка на приноса в умилостивение за грях и всегдашното всеизгаряне и хлебния му принос, с възлиянията им.

12

И на петнадесетия ден от седмия месец да имате свето събрание, и да не работите никаква слугинска работа, а да пазите празник Господу седем дена.

13

Да принесете във всеизгаряне, за благоуханна жертва чрез огън Господу, тринадесет юнеца, два овена, четиринадесет едногодишни агнета, които да бъдат без недостатък.

14

А хлебният им принос да бъде чисто брашно, смесено с дървено масло, - три десети от ефа за всеки от тринадесетте юнеца, две десети за всеки от двата овена.

15

и по една десета за всяко от четиринадесетте агнета;

16

и един козел в принос за грях, в прибавка на всегдашното всеизгаряне и хлебния му принос, с възлиянието му.

17

На втория ден да принесете дванадесет юнеца, два овена, четиринадесет едногодишни агнета, без недостатък;

18

хлебния им принос с възлиянията им за юнците, за овните и за агнетата, според числото им, както е определено;

19

и един козел в принос за грях, в прибавка на всегдашното всеизгаряне и хлебния му принос, с възлиянията им.

20

На третия ден, единадесет юнеца, два овена, четиринадесет едногодишни агнета, без недостатък;

21

хлебния им принос с възлиянията им за юнците, за овните, и за агнетата според числото им, както е определено;

22

и един козел в принос за грях, в прибавка на всегдашното всеизгаряне и хлебния му принос, с възлиянието му.

23

На четвъртия ден, десет юнеца, два овена, четиринадесет едногодишни агнета, без недостатък;

24

хлебният им принос с възлиянията им за юнците, за овните и за агнетата, според числото им, както е определено

25

и един козел в принос за грях, в прибавка на всегдашното всеизгаряне и хлебния му принос, с възлиянието му.

26

На петия ден, девет юнеца, два овена, четиринадесет едногодишни агнета без недостатък;

27

хлебния им принос с възлиянията им за юнците, за овните и за агнетата, според числото им, както е определено;

28

и един козел в принос за грях, в прибавка на всегдашното всеизгаряне и хлебния му принос, с възлиянието му.

29

На шестия ден, осем юнеца, два овена, четиринадесет едногодишни агнета, без недостатък;

30

хлебният им принос с възлиянията им за юнците, за овните и за агнетата, според числото им, както е определено;

31

и един козел в принос за грях, в прибавка на всегдашното всеизгаряне и хлебния му принос, с възлиянието му.

32

На седмия ден, седем юнеца, два овена, четиринадесет едногодишни агнета, без недостатък;

33

хлебният им принос с възлиянията им за юнците, за овните и за агнетата, според числото им, както е определено за тях;

34

и един козел в принос за грях, в прибавка на всегдашното всеизгаряне и хлебния му принос с възлиянието му.

35

На осмия ден да имате тържествено събрание и да не работите никаква слугинска работа;

36

и да принесете във всеизгаряне, за благоуханна жертва чрез огън Господ, един юнец, един овен, седем едногодишни агнета, без недостатък;

37

хлебния им принос с възлиянията им за юнеца, за овена и за агнетата, според числото им, както е определено;

38

и един козел в принос за грях, в прибавка на всегдашното всеизгаряне и хлебния му принос, с възлиянието му.

39

Тия да принасяте Господу на празниците си, - в прибавка на обреците си и доброволните си приноси, - за всеизгарянията си, за хлебните си приноси, за възлиянията си, и за примирителните си приноси.

40

И Моисей каза тия неща на израилтяните напълно, както Господ заповяда на Моисея.

Числа 30

 

 

 

SpeedBible Software © 2001 by johnhurt.com