Bulgarian Bible

1 Летописи 13

1 Летописи

Index

Глава 14

1

Подир това тирският цар Хирам прати посланици при Давида и кедрови дървета, зидари и дърводелци, за да му построят къща.

2

И Давид позна, че Господ го бе утвърдил цар над Израиля, защото царството му се възвиси на високо заради людете Му Израиля,

3

И Давид си взе още жени в Ерусалим; и Давид роди още синове и дъщери.

4

И ето имената на чадата, които му се родиха в Ерусалим: Самуа, Совав, Натан, Соломон,

5

Евар, Елисуа, Елфалет,

6

Ногах, Нефег, Авия,

7

Елисама, Веелиада+ и Елифалет.

8

А когато филистимците чуха, че Давид бил помазан за цар над целия Израил, всичките филистимци възлязоха да търсят Давида; а Давид, като чу за това, излезе против тях.

9

И тъй филистимците дойдоха та нахлуха в долината Рафаим.

10

Тогава Давид се допита до Бога, казвайки: Да възляза ли против филистимците? ще ги предадеш ли в ръката ми? И Господ му отговори: Възлез, защото ще ги предам в ръката ти.

11

И тъй, те отидоха на Ваал-ферасим, и там Давид ги порази, Тогава рече Давид: Бог избухна чрез моята ръка върху неприятелите ми, както избухват водите. За туй, онова място се нарече Ваал-ферасим§.

12

И филистимците , оставиха там боговете си; а Давид заповяда, та ги изгориха с огън.

13

И филистимците пак нахлуха в долината.

14

Затова Давид пак се допита до Бога; и Бог му каза: Не възлизай против тях, но ги заобиколи, та ги нападни отсреща черниците.

15

И когато чуеш шум, като от маршируване по върховете на черниците, тогава да излезеш пред на бой, защото Бог ще излезе пред тебе да порази филистимското множество.

16

И Давид стори според както му заповяда Бог; и поразяваха филистимското множество от Гаваон дори до Гезер.

17

И Давидовото име се прочу по всичките земи; и Господ нанесе страх от него върху всичките народи.

1 Летописи 15

 

 

 

SpeedBible Software © 2001 by johnhurt.com