Bulgarian Bible

1 Летописи 14

1 Летописи

Index

Глава 15

1

След това Давид си построи и други къщи в Давидовия град; приготви и място за Божия ковчег, и постави шатър за него.

2

Тогава рече Давид: Не бива да дигат Божия ковчег други освен левитите, защото тях избра Господ да носят Божия ковчег и да Му слугуват винаги.

3

И Давид събра целия Израил в Ерусалим за да принесат Господния ковчег на мястото, което беше ковчег на мястото, което беше приготвил за него.

4

Давид събра Аароновите потомци и левитите;

5

от Каатовите потомци, началника Уриил и братята му, сто и двадесет души;

6

от Марариевите потомци началника Асаия и братята му, двеста и двадесет души;

7

от Гирсоновите потомци, началника Иоил и братята му, сто и тридесет души;

8

от Елисафановите потомци, началника Семаия и братята му, двеста души;

9

от Хевроновите потомци, началника Семаия и братята му, двеста души;

10

от Озииловите потомци, началника Аминадав и братята му, сто и двадесет души.

11

И Давид повика свещениците Садок и Авиатар и левитите Уриил, Асаия, Иоил, Семаия, Емиил и Аминадав, та им рече:

12

Вие сте началници на бащините домове на левитите, осветете се вие и братята ви за да пренесете ковчега на Господа Израилевия Бог на мястото , което съм приготвил за него.

13

Защото, понеже първия път вие не го дигнахте , Господ нашият Бог нанесе поражение върху нас, защото не Го потърсихме според както е заповядано.

14

И той, свещениците и левитите осветиха себе си за да пренесат ковчега на Господа Израилевия Бог.

15

(Левийците бяха, които носеха Божия ковчег с върлините горе на рамената си, както заповяда Моисей, според Господното слово).

16

И Давид каза на левитските началници да поставят братята си певците с музикалните инструменти, псалтири и арфи и кимвали, за да свирят весело със силен глас.

17

И така левитите поставиха Емана, Иоилевия син, а от братята му Асафа Варахииния син; а от братята им, Мерариевите потомци, Етана Кисиевия син;

18

и с тях братята им от втория чин, вратарите Захария, Вена, Яазиил, Семирамот, Ехиил, Уний, Елиав, Ванаия, Маасия, Мататия, Елифалей, Микнеия, Овид-едом и Еиил.

19

Така певците Еман, Асаф и Етан се определиха да дрънкат с медни кимвали;

20

а Захария, Азиил, Семирамот, Ехиил, Уний, Елиав, Маасия и Ванаия с псалтири по Аламот;

21

а Мататия, Елифалей, Минеия, Авид-едом, Еиил и Азазия, с арфи по Семинит, за да ръководят пеенето.

22

А Ханания, главен певец на левитите, ръководеше пеенето, понеже бе изкусен.

23

А Варахия и Елкана бяха вратари за ковчега.

24

А свещениците на Севания, Иосафата, Натанаил, Амасий, Захария, Ванаия и Елиезер свиреха с тръбите пред Божия ковчег; а Овид-едом и Ехия бяха вратари за ковчега.

25

И тъй, Давид и Израилевите старейшини и хилядниците отидоха да дигнат с веселие ковчега на Господния завет от Овид-едомовата къща.

26

И понеже Бог помагаше на левитите, които носеха ковчега на Господния завет, те пожертвуваха седем юнеца и седем овена.

27

И Давид бе облечен с одежда от висон както и всичките левити, които носеха ковчега и певците, и Ханания ръководител на певците; а Давид носеше ленен ефод.

28

Така целият Израил възвеждаше ковчега на Господния завет с възклицание с глас от рог, с тръби и с кимвали, като свиреха с псалтири и с арфи.

29

А когато ковчегът на Господния завет влизаше в Давидовия град, Михала, Сауловата дъщеря, погледна от прозореца, и като видя, че цар Давид скачаше и играеше, презря го в сърцето си.

1 Летописи 16

 

 

 

SpeedBible Software © 2001 by johnhurt.com