Bulgarian Bible

Притчи 26

Притчи

Index

Глава 27

1

Недей се хвали с утрешния ден, Защото не знаеш какво ще роди денят.

2

Нека те хвали друг, а не твоите уста, - Чужд, а не твоите устни.

3

Камъкът е тежък и пясъкът много тегли; Но досадата на безумния е по-тежка и от двете.

4

Яростта е жестока и гневът е като наводнение, Но кой може да устои пред завистта?

5

Явното изобличение е по-добро От оная любов, която не се проявява.

6

Удари от приятел са искрени, А целувки от неприятел - изобилни.

7

Наситената душа се отвръща и от медена пита, А на гладната душа всичко горчиво е сладко.

8

Както птица, която е напуснала гнездото си, Така е човек, който е напуснал мястото си.

9

Както благоуханните места и каденията веселят сърцето, Така - и сладостта на сърдечния съвет на приятел.

10

Не оставяй своя приятел нито приятеля на баща си. И не влизай в къщата на брата си, в деня на злощастието си. По-добре близък съсед, отколкото далечен брат.

11

Сине мой, бъди мъдър и радвай сърцето ми, За да имам що да отговарям на онзи, който ме укорява.

12

Благоразумният предвижда злото и се укрива, А неразумните вървят напред - и страдат.

13

Вземи дрехата на този, който поръчителствува за чужд; Да! Вземи залог от онзи, който поръчителствува за чужда жена.

14

Който става рано и благославя ближния си с висок глас, Ще се счете, като че го кълне.

15

Непрестанно капене в дъждовен ден И жена крамолница са еднакви;

16

Който би я обуздал, обуздал би вятъра И би хвърлил дървено масло с десницата си.

17

Желязо остри желязо; Така човек остри лицето си срещу приятеля си.

18

Който пази смоковницата ще яде плода й, И който се грижи за господаря си ще бъде почитан.

19

Както водата отразява лице срещу лице, Така сърцето - човек срещу човека.

20

Адът и погибелта не се насищат; Така и човешките очи не се насищат.

21

Горнилото е за пречистване среброто и пещта за златото. А човекът се изпитва чрез онова, с което се хвали.

22

Ако и с черясло сгрухаш безумния в кутел между грухано жито, Пак безумието му няма да се отдели от него.

23

Внимавай да познаваш състоянието на стадата си, И грижи се за добитъка си;

24

Защото богатството не е вечно, И короната не трае из род в род.

25

Сеното се прибира, зеленината се явява, И планинските билки се събират.

26

Агнетата ти служат за облекло, И козлите за* купуване на нива.

27

Ще има достатъчно козе мляко за храна На теб, на дома ти и за живеене на слугините ти.

Притчи 28

 

 

 

SpeedBible Software © 2001 by johnhurt.com