Bulgarian Bible

2 Тимотей 2

2 Тимотей

Index

Глава 3

1

А това да знаеш, че в последните времена ще настанат усилни времена.

2

Защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребрелюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви,

3

без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто,

4

предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не боголюбиви,

5

имащи вид на благочестие, но отречени от силата му; тоже от такива страни.

6

Защото от тях са ония, които се вмъкват в домовете и подмамват обременени с грехове женища, водени от различни страсти,

7

които всякога се учат, а никога не могат да дойдат в познание на истината.

8

И както Яний и Ямврий се възпротивиха на Моисея, така и те се противят на истината, човеци с покварен ум, извратени във вярата.

9

Но те няма да успеят повече; защото безумието им ще стане известно на всичките, както се откри безумието на тия двама.

10

А ти си последвал моето учение, поведение, прицелна точка, вярата ми, дълготърпението, любовта, твърдостта,

11

гоненията, страданията; какви неща ме сполетяха в Антиохия, в Икония, в Листра; какви гонения издържах; и от всички тях ме избави Господ.

12

Но и всички, които искат да живеят благочестиво в Христа Исуса, ще бъдат гонени.

13

А нечестиви човеци и измамници ще се влошават повече и повече, като мамят и бъдат мамени.

14

А ти постоянствувай в това, което си научил и за което си бил убеден, като знаеш от какви лица си се научил,

15

и от детинство знаеш свещенните писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Христа Исуса.

16

Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата;

17

за да бъде Божият човек усъвършенствуван, съвършенно приготвен за всяко добро дело.

2 Тимотей 4

 

 

 

SpeedBible Software © 2001 by johnhurt.com